Культурна пам’ять/забуття та проблема ідентичності у сучасному суспільстві: виклики, рефлексії, перспективи

Науково-дослідний Центр Буковинознавства при Чернівецькому Національному університеті ім. Ю.Федьковича запрошує всіх зацікавлених взяти участь у  Міжнароднії науково-практичній конференції «Культурна пам’ять/забуття та проблема ідентичності у сучасному суспільстві: виклики, рефлексії, перспективи».

Конференція відбудеться 26-28 вересня 2019 року у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича.

Суспільства постмодерну вимагають визнання різних етнічні групи, а це означає, що вони потребують конструювання власного минулого, а разом з тим і культурної пам’яті. З іншого боку, якщо національні, регіональні, релігійні та локальні культурні ідентичності модернізм описував як більш-менш стабільні спільноти, то зараз вони розглядаються як сутності, що знаходяться в залежності від подій, змін і конфліктів, пов’язаних з секуляризацією, індустріалізацією, глобалізацією, міграцією та іншими політико-економічними, культурними і релігійними процесами. У зв’язку з цим культура потрапляє під вплив різних конфронтаційних сил. Вона знаходиться у стані постійного обговорення нових цінностей, ідей і переконань в умовах відсутності колишніх домінантів. У цих процесах поняття культурної пам’яті займає центральну й ключову роль.

Сьогодні зростає інтерес до минулого, який не тільки викликає захоплення значної частки суспільства, але й активно використовується різними політичними та громадськими силами. А отже, й підсилюється інтерес до колективної та індивідуальної пам’яті. Особливо яскраво це спостерігається на Буковині, яка впродовж всього історичного процесу була окраїнною землею в складі різних держав, а отже тут простежується виразність індивідуальної та групової ідентичності, що знаходиться під тиском процесів глобалізації з одного боку та традиції з іншого, і з огляду на це стає все більш актуальною.

Мета цієї конференції – збагатити дослідження в області культурної пам’яті, з одного боку, шляхом зіставлення тлумачень наративів про минуле, а з іншого – через релевантні критичні спостереження над проявами культурної пам’яті, які по суті не є наративами. Виходячи із вище сказаного, для дискусії пропонуються наступні питання:

 • Що ми згадуємо, що пам’ятаємо, а що забуваємо?
 • Які з історичних подій є «дозволеними»/«забороненими», «прийнятними»/«неприйнятними»?
 • Як минуле визначає сьогодення і як створює майбутнє в контесті взаємодії/конфлікту центру та периферії?
 • Як різні дискурси про минуле визначають громадську та особисту ідентичність?
 • Як наші приховані емоції, бажання і фантазії проявляються в сьогоденні через дискурсивний простір пам’яті?
 • Які відносини між пам’яттю і пам’ятниками, архівами та музеями?
 • Як ми можемо інтерпретувати двоїстий характер пам’ятника: чи є він інструментом ідеології, застиглою «пам’яттю» або джерелом для відкритого творчості?
 • Чи можна сприймати пам’ятник як матеріалізацію колективної пам’яті або ж як внутрішню пам’ять, в основі якої лежить наше розуміння дійсності?
 • Яке минуле створюється шляхом масового використання цифрових технологій і як форма onlinе використання архівних тегів дозволяє кодувати і декодувати спогади користувачів у віртуальному просторі?
 • Які фактори визначають збереження стійких культурно-просторових традицій окраїнних регіонів?

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 1. Місця пам’яті на Буковині та проблема їх збереження: хто, чому, навіщо;
 2. «Пам’ять про кривду»: як елемент національної ідеї чи фактор інтолерантності в суспільстві;
 3. Регіональні аспекти культури пам’яті: конструктивні та деструктивні впливи на формування національної ідентичності;
 4. Міфологема особливої провінційності як основа формування ідентичності Чернівців;
 5. Проблема комеморації Голокосту та жертв тоталітарних режимів;
 6. Феномен «культурної амнезії»;
 7. Політика пам’яті і націобудівництво в Україні: внутрішні процеси в глобальному контексті;
 8. Забуття, руйнування, як репресивні механізми формування нової ідентичності;
 9. Ревіталізація місць пам’яті: світовий досвід та перспективи;
 10. Досвід «подолання минулого» і конфлікт пам’ятей;
 11. Поставстрійська, пострумунська та пострадянська «ностальгія» як соціальна практика (рефлексії сучасної української культури);
 12. Візуалізація пам’яті як спосіб трансляції минулого.

Умови участі у конференції та контактні дані див. за посиланням.

Next Post

Рамочная концепция музейного проекта. Преамбула.

Сб Авг 10 , 2019
Share on Facebook Tweet it Share on Google Pin it Email Share on Facebook Tweet it Share on Google Pin it Email Рамочная концепция программы «Черновицкий мемориальный музейный центр евреев Буковины» разработана научно-исследовательской группой под руководством  д-ра Бориса Хаймовича (Израиль). Состав группы разработчиков: Д-р Борис Хаймович (Иерусалим) — руководитель Гилель […]